CSK Ferrum paveikts 2013.

Darbību esam uzsākuši no 2013.gada oktobra.

CSK "Ferrum" bērni un pieaugušie nodarbībās mācās gan brīvās, gan grieķu - romiešu cīņas paņēmienus. Sacensībās startē abās pozīcijās.

Paveiktais:

  1. Ierīkotas trīs treniņu bāzes: Amatas novada pamatskolā Ieriķos, Priekuļu novada Liepas pamatskolā un Cēsu 2.p.sk.
  2. Esam pulcējuši sportot gribētājus no dažāda vecuma un šobrīd klubā trenējas 51 jaunietis līdz 18 g.v. no viņiem 8-as ir meitenes  un 2 pieauguši.
  3. Esam piedalījušies augsta līmeņa turnīros kā Helsinki Open un gan kluba reitinga un jauniešu sanieguši ļoti labus rezultātus.
  4. Kopumā no kluba dibināšanas esam piedalījušies 8 dažāda mēroga sacensībās Latvijā, Igaunijā, Somijā. Kopumā izcīnītas: 8 pirmās vietas, 8 otrās vietas, 10 trešās vietas, 3 ceturtās vietas.
  5. Šobrīd ar trenera sertifikātu strādā 1 treneris. Otrs treneris darbu sāks no 2014.1. marta.
  6. No 01.01.2014. Esam LCF pilntiesīgi biedri

 

Plānotās aktivitātes  2014 gadam

1.     Apmeklēt dažāda mēroga sacensības Latvijā, gan ārpus tās.

2.     Nokomplektēt audzēkņu grupu no 5 g.v.

3.     Organizēt turnīrus sacensības:

Amatas kauss 01.03.2014.

Priekuļu kauss 05.2014.

Cēsu kauss 09.2014. 

4.     2014. Jūlijā organizēt bērniem sporta nometni.

Paldies visiem kas mums tic un atbalsta!

Paldies vecākiem!

 .