Biedrības mērķi ir:

-Iesaistīt bērnus, jauniešus, un viņu vecākus aktīvās sporta nodarbībās, kas vērstas uz veselības veicināšanu, slimību profilaksi, sporta masveidību un izglītošanu, kas veicina sporta meistarības izaugsmi.

-Popularizēt Amatas, Cēsu un citos novados Grieķu romiešu un Brīvās cīņas sporta veidu, iesaistot tajā pēc iespējas vairāk bērnus, jauniešus un viņu vecākus.

- tam nolūkam Biedrība:

- iekārto atbilstoši cīņas sporta treniņa telpas, apsaimnieko tās;

- nodrošina interesentu telpu izmantošanu un piekļuvi

-organizē bērnu, jauniešu sporta nodarbības – treniņus un sacensības;

-piedalās cīņas sporta sacensībās;

-organizē sporta nometnes un citus sporta pasākumus;

-iesaistās dažādu sporta savienību, federāciju, biedrību u.t.t. darbā;

- pieaicina darbā un/vai iesaista Biedrībā augsti kvalificētus trenerus un pedagogus.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .