2 1. Starptautiska  K. Kundziņa ceļojošā kausa izclīņa. Rīga 26.04.2014.

 .